Profil - Nahuła Teodor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne