Profil - Neufeld (Neufel) incenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne