Profil - Niezgoda an

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne