Profil - Banecki (ps. Powierski Henryk) Jan

Doświadczenie wojenne