Profil - Bartoszewicz Paweł 

Doświadczenie wojenne