Profil - Borowski Stanisław 

Doświadczenie wojenne