Profil - Brykner Ludwik Stanisław 

Doświadczenie wojenne