Profile - Drzewoszewski Józef 

Military Experience