Profil - Dubiniecki Aleksander 

Doświadczenie wojenne