Profil - Jagiełło Felicjan 

Doświadczenie wojenne