Profil - Jagonek Stanisław 

Doświadczenie wojenne