Profil - Jakubiszyn Andrzej 

Doświadczenie wojenne