Profil - Jakubiszyn Stanisław 

Doświadczenie wojenne