Profil - Jakubowski Wacław 

Doświadczenie wojenne