Profil - Buss Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne