Profil - Daszkiewicz Włodzimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne