Profil - Baran Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne