Profil - Beszyński Błeszyński Bogusław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne