Profil - Janicki Marian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne