Profil - Bartoszewicz Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne