Profil - Fryszny Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne