Profil - Gryl Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne