Profil - Daraszkiewicz Edward

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne