Profil - Fiedoruk Leonid

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne