Profil - Furgała Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne