Profil - Greiner Walter

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne