Profil - Holdt Adolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne