Profile - Brol (ps. Król Stanisław) Stanisław

Military Experience