Profil - Biernacki Stanisław 

Doświadczenie wojenne