Profil - Blumicz Józef Stanisław 

Doświadczenie wojenne