Profil - Błoński Mieczysław 

Doświadczenie wojenne