Profil - Byczko Aleksander 

Doświadczenie wojenne