Profil - Choroszewski Kazimierz 

Doświadczenie wojenne