Profil - Firczyk Leon Franciszek 

Doświadczenie wojenne