Profil - Flejscher Emanuel 

Doświadczenie wojenne