Profil - Franciszkiewicz Leon 

Doświadczenie wojenne