Profil - Gogaliński Romuald 

Doświadczenie wojenne