Profil - Golicz Leszek Roman 

Doświadczenie wojenne