Profil - Holeksa Stanisław 

Doświadczenie wojenne