Profil - Izienicki Kazimierz 

Doświadczenie wojenne