Profil - Kamiński Stanisław 

Doświadczenie wojenne