Profile - Gałuszka Stanisław 

Military Experience