Profil - Adamczyk Stanisław 

Doświadczenie wojenne