Profil - Czoran Aleksander 

Doświadczenie wojenne