Profil - Ferster Stanisław 

Doświadczenie wojenne