Profil - Fiałek Tadeusz Andrzej 

Doświadczenie wojenne