Profil - Filkowski Bernard 

Doświadczenie wojenne