Profil - Foltyński Henryk Kazimierz 

Doświadczenie wojenne