Profil - Goliczewski Władysław 

Doświadczenie wojenne