Profil - Hordziejewicz Leon 

Doświadczenie wojenne